โปรแกรมคลังสินค้าประจำปี 2024

ภาพรวมตัวอย่างการใช้งานที่มาพร้อมทุกคุณสมบัติสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจคุณมากที่สุด

แผงควบคุมการใช้งาน
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อสินค้า
ใบนำเข้าสินค้า
เพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด
กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
รายงานแต่ละโมดูล

คุณสมบัติ

ภาพรวมความสามารถของโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

Dashboard

แสดงภาพรวมของโปรแกรม สถิติการขาย รายได้ การนำเข้า สินค้าคงเหลือ

Stock

บริหารจัดการสินค้า ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดของสินค้าในคลัง

Promotions

ระบบส่งเสริมการขาย การจัดแพคของแถม ส่วนลดตามช่วงเวลา

Orders

ขายสินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน กำหนดและตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

Receive

นำเข้าสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า ตรวจสอบ บริหารจัดการ Lot สินค้า

Shipping

จัดการค่าบริการจัดส่งสินค้า ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย

Users

ผู้ใช้งาน ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม

Group

สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานโปรแกรม

Brands

สร้างแบรนด์สินค้า ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขแบรนด์สินค้าไม่จำกัด

Category

สร้างหมวดหมู่ให้กับสินค้าในคลัง เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้า

Sale Page

สร้างหน้าร้าน สำหรับขายสินค้า และเปิดออเดอร์สินค้า จากรายการสินค้าในคลัง

Customers

เพิ่มรายชื่อลูกค้า สร้างใบสั่งซื้อจากรายชื่อลูกค้า ประวัติการซื้อสินค้า

Suppliers

เพิ่มรายชื่อ คู่ค้า จัดการกลุ่มคู่ค้า สำหรับการนำเข้าสินค้าเข้าคลังสินค้า

Quotation

สร้างใบเสนอราคาจากรายชื่อลูกค้า และรายการสินค้า ได้ไม่จำกัดจำนวน

Attributes

เพิ่มข้อมูลให้ คุณลักษณะเฉพาะให้สินค้า แต่ละประเภท ได้ไม่จำกัด

Reports

แสดงรายงานอย่างละเอียด รายงานการขาย การนำเข้า รายได้ วัน เดือน ปี

Company

ข้อมูลบริษัท กำหนดค่าเงิน, Service Charge, Vat Charge

Setting

แก้ไขการตั้งค่าข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของกิจการ

Language

รองรับการทำงาน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ